Miasto Szkła Krosno chce kontynuować projekt, który wypalił w rundzie zasadniczej Pekao S.A. 1.Lidze Mężczyzn. […]